بیست فیس:

با تشکر از اینکه ما را انتخاب کرده اید:
قوانین:
۱-اگهی های ثبت شده بایید تابع قوانین جهموری اسلامی ایران باشد.
۲-لطفا از انتشار اگهی خلاف قوانین خود داری فرمایید
۳-بیست فیس فقط یک بیلبورد تبلغاتی بوده و در زمینه و پرداختی و دریافتی مسولیتی را نمی پذیرد پس لطفا مراقب کلابرداری ها باشید
۴-لطفا از درج شماره تماس و شماره کار شماره حساب بانکی در اگهی خوداری فرمایید در صورت مشاهد اگهی حذف یا اصلاح خواهد شد.
۵-انتشار اگهی در بیست فیس به معنی خواند و قبول داشتن قوانین سایت می باشد و این قوانین به روز و کاملتر خواهد شد.
تماس با ما

بیست فیس